Kære medlemmer

22q11 Danmark holder i år kursus den 15. – 16. september 2018. Kurset har til formål at præsentere den nyeste viden om 22q11 Deletion Syndrome og give forældre og evt. bedsteforældre eller andre redskaber til at forstå vores børns udfordringer og til bedre at kunne hjælpe dem i hverdagen.

Kurset

Vi har igen i år valgt, at præsentere et alsidigt program, der indeholder  forskellige emner, som enten vi i bestyrelsen har fundet interessante og relevante  eller som foreningens medlemmer selv, har haft en ønske om at høre mere om. Indholdet tilgodeser både familier med nydiagnosticerede børn og familier med børn og unge, der har haft diagnosen i flere år.

En mere udførlig beskrivelse af programmet her.

I år holdes kurset som noget nyt på Danhostel Fredericia vandrehjem. I kan se mere om stedet på: https://fredericia-danhostel.dk/

Børnepasning

Der vil i år være mulighed for at få passet jeres børn på stedet. Vi har samlet en lille flok børnepassere, der er kvalificerede til at løfte opgaven, og som vil sørge for at jeres børn får et par gode dage, og bliver aktiveret, mens vi forældre deltager i programmets forskellige foredrag.

Børnepasserne er frivillige og skal kunne passe alle børn i en samlet gruppe. Børnepasserne er derfor ikke hjælpere og har ikke mulighed for kun at tage sig af kun ét barn. Hvis I har meget pasningskrævende børn, bør I derfor enten selv arrangere børnepasning eller selv deltage i børnepasningen. Hvis der deltager børnepasser, bedes dette anføres på tilmeldingen.

Pris og tilmelding

Pris pr. værelse:                                                         kr. 800

Pris pr. voksen:                                                          kr. 665

Pris pr. barn:                                                              kr. 350

 

Deltagerafgiften inkluderer undervisning, ophold, forplejning og børnepasning.

Der er plads til 4 personer per værelse med mulighed for en opredning.

 

Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse, at man er medlem af foreningen. Dette gælder dog ikke eventuelle hjælpere. Indmeldelse kan ske på www.22q11.dk/bliv-medlem

Kontakt Trine Haulrik på (trine.haulrik@22q11.dk), hvis der spørgsmål til indkvarteringen.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte hos jeres respektive kommuner. Her er et brev fra foreningens socialrådgiverkonsulent Anette Winther, som kan vedlægges ansøgningen. I kan også bruge foreningens skabelonforslag til selve ansøgningen og vedlægge kursusprogrammet. I behøver ikke vedlægge dette brev (invitationen) til kommunen.

Deadline for tilmelding er fredag den 10. august 2018. Vi vil opfordre jer til at ansøge om støtte til kurset hos jeres kommune allerede nu, da det erfaringsmæssigt tager nogen tid, før kommunen tager stilling til ansøgningen. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

TILMELDING HER

Hvis der er for mange tilmeldinger, kan vi blive nødt til at begrænse antallet af deltagere. I det tilfælde vil familierne have første prioritet – og vi må så desværre give afslag til fx bedsteforældre. Så skynd jer at søge hos kommunen, så I kan tilmelde jer hurtigst muligt.

Hvis I ikke kan få tilskud fra kommunen, har I mulighed for at søge foreningen om reduceret deltagergebyr. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi kan give tilskud, da det vil afhænge af antallet af deltagere. For at kunne søge skal I først have søgt jeres hjemkommune om tilskud og  kopi af afslaget skal vedlægges  ansøgningen – ansøgningen kan bare være en email.

Afslag fra kommune og ansøgning om reduceret deltagergebyr sendes til trine.haulrik@22q11.dk. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, vil bestyrelsen tage stilling til, om foreningen har midler til at støtte deltagelse for familier, der ikke opnår støtte fra hjemkommunen.

Endeligt program for weekenden vil blive tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb og senest en uge før kurset.

På kurset afholder vi også foreningens årlige generalforsamling. Indkaldelsen fremsendes separat.

Vi håber, at I vil synes, at programmet for weekenden er interessant og at I har lyst til at deltage i weekenden. Vi ved fra de foregående år, at familierne har haft stort udbytte af kurset, og at weekenden har været til stor glæde for både børn og voksne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for 22q11 Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *