22q11 Danmark er medlem af 22q11 Europa, som er et europæisk 22q11 netværk, som i dag består af 17 europæiske patientforeninger fra 11 lande. Foreningen blev dannet i 2016 med henblik at forbedre livskvaliteten for personer berørt af 22q11 ved at fremme udveksling af viden og erfaringer på tværs af Europa, at styrke international forskning, herunder at skabe interesse iblandt unge forskere for området og at opnå en større anerkendelse af syndromet på europæisk plan.

Foreningen drives af en fælles europæisk bestyrelse, som bl.a. står for at arrangere en europæisk konference hvert andet år. Her kan fagfolk og familier på tværs af Europa mødes for at udveksle erfaringer og få ny viden om 22q11. Konferencerne afholdes i samarbejde med patientforeningen i dét land, hvor konferencen holdes det pågældende år.

Du kan læse mere om 22q11 Europe her https://22q11europe.org/. Du er også velkommen til at kontakte Anette Norling – anette.norling@22q11.dk, som repræsenterer 22q11 Danmark i den europæiske bestyrelse.

Hvis du vil vide mere om de øvrige europæiske patientforeninger, kan du finde links til deres hjemmeside her https://22q11europe.org/who-we-are/members/