22q11 Danmark videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

22q11 Danmark
Snehvidevej 16

DK-2730 Herlev
e-mail: formand@22q11.dk
CVR: 29263957

22q11 Danmark anvender ikke databeskyttelsesrådgiver, DPO. Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til formand Jesper Kildegaard Poulsen, 22q11 Danmark, Snehvidevej 16, DK-2730 Herlev, e-mail: formand@22q11.dk

Du har ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Du har endvidere ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke umiddelbart kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Når du er medlem hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, relation til diagnosen, eventuelt relation til andre medlemmer samt historik over betalinger af abonnement og kurser.

Er du medlem hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

  • kunne administrere dit medlemsforhold
  • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon +45 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk