En stor gruppe lægelige eksperter indenfor 22q11 har sammen udgivet to artikler i Genetics in Medicine. Disse artikler har til formål at angive nogle generelle retningslinjer til hvordan man bør følge/behandle personer med 22q11.

Der er udgivet følgende:

Retningslinjer for behandling af børn og unge med 22q11

Retningsliner for behandling af voksne med 22q11

Disse retningslinjer er rettet til lægefaglige personer og kan derfor være svært at læse for forældre. Men det kan nogen gange være godt, at have et sted at henvise til hvis man støder på en faglig person der ikke er helt opdateret på 22q11.

Se mere her : Medicinske anbefaling