Vi har alle nu set mulighederne i de online værktøjer. Det vil vi i 22q11 gerne udnytte. Derfor introducerer vi et nyt initiativ – tema aftener.

Vi vil gerne prøve at skabe et miljø hvor vi bliver endnu bedre til at dele den viden vi alle sidder inde med, og hvor man har mulighed for at lære af andres erfaringer – vi kalder det tema aftener. Det er et forum for erfaringsudveksling. Vi vil sikre at der deltager medlemmer med relevant erfaring.

En tema aften er et online møde (Zoom) for medlemmer, med forskellige temaer for hvert møde. Mødet vil bliver styret af en ræpresentant fra 22q11 Danmark.

Tema aftener afholdes første onsdag i måneden kl. 21. Første møde bliver Onsdag d. 9 Februar, med temaet institutioner og skoler. Tilmelding her : Team aften – Februar 2022 – Institutioner og skoler – 22q11 Danmark

Det kræver tilmelding for at kunne deltage.