Online kursus – til familier og professionelle – om 22q11

Det første åbne online kursus om 22q11 (og kaldt en MOOC) er nu offentligt tilgængeligt. MOOC´en består af 13 videosekvenser med viden og vejledning om kognitive udfordringer og mental sundhed hos personer med 22q11 – fra barndom til voksen. Videoerne er udarbejdet af internationalt anerkendte forskere på området og er sponseret af den europæiske paraplyorganisation for patientforeninger 22q11 Europe med støtte fra bl.a. 22q11 Denmark.

Kurset er målrettet både familier og professionelle, som er berørt af eller er involveret med 22q11.

Videoerne er på engelsk men med danske undertitler – og omhandler følgende temaer.

Find MOOC´en her; https://youtu.be/HzHIcx_T6I4

Læs mere om 22qq11 Europe her – https://22q11europe.org/

 

Generel introduktion til 22q11 (General Introduction to 22q11)

00 MOOC Introduktion (MOOC Introduction)

01 Kognitive udvikling (Cognitive Development)

02 Konsekvenser af kognitive udfordringer i dagligdagen (Impact of Cognitive Difficulties in Daily Life)

03 Hjernes udvikling (Brain Development)

04 Opmæksomhedsudfordringer (Attention Difficulties)

05 Behandling af ADHD (Treatment of ADHD)

06 Sociale udfordringer (Social Difficulties)

07 Tilpasning af læring og sociale udfordringer (Accomodations for Learning and Social Difficulties)

08 Mental sundhed (Mental Health)

09 Angst og depression (Anxiety and Depression)

10 Stress og traumaer (Stress and trauma)

11 Psykoser (Psychosis)

12 Behandling af psykoser (Treatment of psychosis)

13  Overgang til voksen (Transition to Adult Care)