Vi ser ofte at vores medlemmer oplever en stor frustration i overgangen til skolen, hvor de bliver mødt med manglende forståelse for de specielle behov hos børn og unge med 22q11.

Dette er et område hvor der internationalt forskes en del, men det kan ofte være svært tilgængeligt. Derfor at vi gået sammen med Lektor, PhD Louise Bøttcher fra Danmark Pædagogiske Universitet om at samle den relevante viden og sætte den i en dansk kontekst. Dette arbejde har resulteret i en lille folder fyldt med indsigt og anbefalinger. Folderen er skrevet så den henvender sig både til forældre og professionelle.

Folderen kan hentes her: Skolegang-for-boern-og-unge-med-22q11.pdf