Sociale udfordringer hos unge og voksne med 22q11

Maude Schneider fra University of Genéva, som også sidder i bestyrelsen for 22q11 Europa, talte i hendes key-note om hvordan man styrker socialisering hos unge og voksne med 22q11. Data indsamlet bl.a. iblandt de unge selv, viser at denne gruppe har en højere præference for at være alene, når de er sammen med andre, fordi de ofte ikke føler sig tilpas – og ikke ved, hvad de skal gøre, og hvad de skal sige, når de er sammen med andre – men når de så er alene, så ønsker de at være sammen med andre. Forskningen viser samtidig, at denne gruppe også er mere alene end andre unge og voksne. Maude Schneider peger i sin præsentation på flere faktorer, som bidrager til sociale udfordringer over levetid, hvoraf nogle kan være de sammen gennem hele livet fx talevanskeligheder og kognitive udfordringer, mens andre kan komme med alderen og i takt med at mange oplever en stigende kompleksitet ift. at skulle bo selv, at skulle indgå i nye sociale relationer og et arbejdsliv mv.

 

Da mange med 22q11 er mere udfordrede ift. sociale færdigheder allerede fra barndommen er det vigtigt, at der tages hånd om disse udfordringer tidligt. Her pegende hun på følgende tilgange til at styrke socialiseringen;

Se hele Maude Schneiders præsentation se her https://22q11europe.org/promoting-socialization-of-kids-teenagers-and-adults-with-22q11ds/