I år siger vi farvel til flere bestyrelsesmedlemmer. Vi søger derfor personer som gerne vil træde ind i bestyrelsen og bidrage til foreningens drift.

Vi arbejder i bestyrelsen på at formidle viden om 22q11 til berørte familier samt professionelle. Dette gøres gennem kurser, artikler og andet informationsmateriale. Desuden sikrer vi at der er et socialt netværk mellem medlemmerne, så vi kan støtte hinanden og dele erfaringer. Dette gøres gennem arrangementer og en Facebook gruppe.

Vi mødes en dag to gange om året i Odense, og ellers har vi et telefonmøde hver måned.

Som medlem i bestyrelsen skal du have overskud og lyst til at gøre en ekstra indsat. Du vil få mulighed for at komme tæt på 22q11 området ved deltagelse på internationale konferencer, samt kontakt med et nationalt og internationalt netværk. Du vil få masser at mulighed for at sætte dit præg på bestyrelsens arbejde og foreningen – det er kun fantasien og dit overskud der sætter begrænsningen.

Har du nogen spørgsmål kan du kontakte jesper på formand@22q11.dk eller 29487494.

Er du interesseret så send en besked til jesper på formand@22q11.dk.