Temaaftener

Vi har i løbet af sommerferien holdt pause med temaaftener – men nu er det igen tid. Vi havde første tema aften d. 20 september. Temaet her var ”unge med 22q11”.

Næste tema aften er d. 6.10 kl. 21.
Temaet her vil være ”teenagere med 22q11”.  Her er plads til åben snak, udveksling af udfordringer og erfaringer. Vi, i bestyrelsen er ret sikre på at mange af jer medlemmer kunne havde gavn af sådan en snak – nu er tiden!

Tilmelding sker på vores hjemmeside.

https://www.22q11.dk/event/tema-aften-oktober-teenager/

 

Nye ansigter i bestyrelsen

Vi afholdte d. 13.9 generalforsamling. Denne gang var det online møde, da familieweekenden er flyttet til november. Der var her fint fremmøde, og 3 nye ansigter blev tilføjet bestyrelsen. Vi byder velkommen til Rikke Krone (tidligere suppleant), Augusta Noorpil, Rita Jensen og Camilla Kramer (suppleant). Denne generalforsamling blev også endestation for Lars (kasserer) der valgte at stoppe i bestyrelsen efter mere end 10 års tro tjeneste. Referat af generalforsamlingen kan ses på 22q11.dk.

 

Gå/hjem møde om skolegang

Som opfølgning på skolefolderen har vi inviteret forfatteren, Louise Bøttcher til at komme og holde et eftermiddagsoplæg. I starten af Juni havde vi et rigtig godt oplæg i København. Det gentager vi igen i Århus d. 13.10 kl. 16.00 – 18.00

https://www.22q11.dk/event/gaa-hjem-moede-aarhus-skolegang-for-boern-og-unge-med-22q11/

Tilmelding er nødvendig, af hensyn til bestilling af mad og drikke.

Familieweekend

Snart er det tid til vores familie weekend. Den afholdes den 12-13/11. Tilmelding er allerede muligt på hjemmesiden.

https://22q11.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/87979

Vi er tilbage i Svendbord, de faste børnepassere står klar og programmet bliver lige nu finpudset. Vi kan dog fortælle at vi får besøg af:

Ligeværd – de fortæller om de tilbud de har til børn, unge og voksne med særlige behov. Det er en meget bred pallete af tilbud. Desuden har de udviklet en række spil, og vi skal prøve et af dem.

Vi får besøg af Inge Louv der kommer med et oplæg om støttemuligheder for børn og unge under 18 år og samarbejdet med kommune.

Desuden kommer der en erfaren børnepsykolog og snakker om angst og opmærksomhedsforstyrrelser.

Vi arbejder på at få en sidste indlægsholder på; så der bliver rigtig god med en masse information der bør være relevant for dig lige meget hvor du er henne.

I år har vi valgt at sætte prisen ekstra lavt.

Voksne – 600 kr

Børn – 350 kr

Denne pris inkluderer forplejning, værelse, børnepassere samt foredrag.