Det er med stor fornøjelse, at vi I år kan byde velkommen til Prof. Ann Swillen fra Leuven Universitet i Belgien, der er en internationalt anerkendt kapacitet indenfor 22q11. Hun vil give et oplæg til fagpersoner fredag d. 17. September (Invitation) samt deltage i vores familieweekend d. 17.-18. September i Givskud (Invitation).

I forbindelse med fagseminaret er det vigtigt at vi får spredt budskabet, så vi kan få spredt viden om 22q11 ud så bredt som muligt. Derfor beder vi alle om at sende invitationen ud i deres netværk. Det kan være daginstitutioner, skoler, PPR, psykologer, talepædagoger osv. Oplægget vil være relevant for alle fagpersoner der er i berøring med personer med 22q11. Man vil kunne deltage enten fysisk på Rigshospitalet eller online.

Invitationen kan ses her:

Invitation til fagseminar