Vækst

Det er meget normalt at børn med 22q11 er mindre en andre jævnaldrende børn. Dog ender de fleste med at være normal højde når de når voksenalderen.

Der er lavet en amerikansk undersøgelse af 1682 personer med 22q11 med det formål at lave en vækstkurve. Denne vækstkurve viser at 22q11 børn typisk har en normal vægt og højde ved fødsel, og at de typisk når en normal vægt og højde som voksen. Men man har påvist at vækstkurven er forskellig fra normal befolkningen – man vokser på andre tidpunkter gennem barndommen.

Ovenfor ses et normal vækstskema med 22q11 kurverne lagt ind med farverne grøn og rød. Rød er normalen.

Den normale vækstkurve er konstrueret ud fra normal befolkningen og bør derfor ikke bruges til at følge 22q11 børns udvikling. Dette kan lede til unødvendige bekymringer, forkerte konklusioner og unødvendige behandlinger. I stedet bør man bruge denne kurve:

https://docs.wixstatic.com/ugd/1c272c_f699679b6915457fbc8667c3c8680167.pdf

Print denne ud og tag den med næste gang du skal til vækstkontrol hos jeres praktiserende læge.

Det skal dog bemærkes at væksthormon mangel er set hos 22q11 børn, så man skal altid følges tæt hos lægen.

Læs mere fra undersøgelsen på: https://docs.wixstatic.com/ugd/1c272c_ab01f9dd6938403b961dc7241cbe3134.pdf