Mental- og adfærdsmæssige vanskeligheder er hyppigere hos mennesker med 22q11 sammenlignet med den generelle befolkning. At opdage tidlige tegn og søge passende hjælp er meget vigtigt, da tidlig behandling kan forbedre resultaterne betydeligt.

Hos cirka 35% af børn ses der vanskeligheder med opmærksomhed, øgede niveau af aktivitet og impulsiv adfærd. Problemer med opmærksomhed er hyppigere end hyperaktivitet.

Autismetræk er til stede hos ca. 12-45% børn og unge. Nedenfor er en liste med nogle af de hyppige vanskeligheder:

 • Foretrækker at gøre ting på en bestemt måde eller bestemt rækkefølge
 • Fungerer bedst med fast rutiner og skema
 • Kan være følsom over for støj eller teksturer på tøj eller mad
 • Kan have specifikke interesser eller hobbyer og kende alle detaljer om dem
 • Kan generelt være genert, når de møder nye mennesker og bliver ængstelige i sociale situationer
 • Kan nogle gange have det svært ved at vide, hvornår det er deres tur til at tale i en samtale eller være opmærksom på den følelsesmæssige tone i folks stemmer
 • Kommer bedre overens med yngre børn eller ældre
 • Kan have svært ved at spille spil der involverer rolleleg
 • Foretrækker at have orden på skrivebordet, f.eks. opstillet i lige linjer eller i mønstre

Dette er kun en kort liste. Hvis forældre har nogen bekymringer, skal de henvende sig til deres læge. Tidlig diagnose er gavnlig for at understøtte barnets sociale og uddannelsesmæssige udvikling.

Sprog- og talevanskeligheder ses ofte og normalt i de første leveår. Nogen eksempler kan være:

 • Der kan være taleproblemer relateret til fysiske problemer, f.eks. ganespalte.
 • Børn har muligvis begrænset ordforråd og er ikke i stand til at strukturere en kompleks sætning
 • De kan have svært ved at forstå udtryk med mange betydninger, lange sætninger, udtryk, humor eller sarkasme
 • Deres tale kan være overdrevent nasal eller høj tonehøjde og kan have dårlig artikulation
 • Det er meget vigtigt at søge tidlig hjælp hos en talepædagog

Indlæringsvanskeligheder ses ofte hos personer med 22q11.

Det vil være meget vigtigt for barnets udvikling at der laves en kognitiv vurdering af en psykolog (PPR), så styrker og svagheder kan identificeres tidligt. Dette for at ordentlig hjælp og støtte kan ydes.

Angst ses i alle aldersgrupper hos ca. 35%.

 • Oftest føler de sig bekymrede, når de er i et nyt miljø, møder nye mennesker, skal tale i klassen eller foran andre mennesker, bruge offentlig transport eller være sammen med mange mennesker
 • Når først de lærer eller bliver fortrolige med nogen / miljøet, føle de sig mindre bekymrede og i stand til at åbne op
 • Angst er også meget almindeligt hos børn og unge med autisme, så det er meget vigtigt at dette undersøges
 • Hvis forældre føler, at deres barns angst forstyrrer i hverdag, skal de tag fat i en psykolog (PPR). Psykologisk behandling er normalt meget effektiv. Medicin kan også bruges.

Vanskeligheder med humør og depression ses i teenageårene og hos op til 20% i voksenalderen.

 • Symptomer kan omfatte vanskeligheder med søvn, spisning, koncentration og energiniveau
 • De kan være mere grædende, vrede eller humørsyge eller ønsker at bruge tid alene
 • Deres selvværd kan blive mindre
 • Kognitiv- og adfærdsterapi tilpasset deres intellektuelle niveau kan være meget effektivt

Skizofreni/psykose ses i de sene ungdomsår, og undersøgelser har vist at op til 25% af personer med 22q11 oplever symptomer. Dette vil give sig til kende med følgende symptomer:

 • Høre, se, føle eller lugte ting der ikke er der
 • Stærkt overbevist om ting der synes uvirkeligt for andre mennesker, f.eks. paranoide overbevisninger om at der er en sammensværgelse mod dem
 • Føler at de bliver forfulgt, eller at deres liv er i fare
 • Forvirret tænkning og koncentrationsbesvær
 • Følelse af at blive styret af noget uden for sig selv
 • Føler at tiden går hurtigere eller langsommere

Inden symptomerne starter, kan unge opleve øget angst, og at deres kognitive niveau forværres. Det er vigtigt at du taler med en lægen eller psykolog, hvis dit barn oplever disse symptomer.

Konklusioner er; jo tidligere diagnosen stilles og behandlingen starter, jo bedre er prognosen og livskvaliteten for barnet og resten af familien.

Se mere her:

 

Oversat fra: Mental Health — Max Appeal