Offentlige hjemmesider

Borger.dk /Sundhed.dk

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sjaeldne-sygdomme/sjaeldne-sygdomme/deletion-syndrom-22q11/

Retsinformation.dk

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287

 

Videnskabelige Artikler/ Bøger

https://videnskab.dk/krop-sundhed/22q112-den-hyppigst-forekommende-kromosomfejl-du-aldrig-har-hoert-om

https://www.psykiatri-regionh.dk/forskning/Professorer/Professor-stafetten/Sider/Thomas-Werge-unders%C3%B8ger-hvordan-vi-kan-bruge-genetik-til-at-forbedre-og-pr%C3%A6cisere-behandlingen.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/DiGeorge_syndrome

https://www.saxo.com/dk/educating-children-with-velo-cardio-facial-syndrome-22q112-deletion-syndrome-and-digeorge-syndrome_donna-cutler-landsman_paperback_9781635501674

https://aktuelnaturvidenskab.dk/find-artikel/nyeste-numre/4-2020/genfejl-og-skizofreni/

https://da.lipsumtech.com/22q112-deletion-most-common-syndrome-you-have-never-heard-738528#menu-2

https://www.22q11.dk/wp-content/uploads/2018/08/Artikel-fra-Ugeskrift-for-L%C3%A6ger.pdf

 

Søsterorganisationer

Norge:

https://frambu.no/diagnose/22q11-2-delesjonssyndrom/

Sverige:

https://www.22q11.se/

United Kingdom:

https://www.maxappeal.org.uk/

Internationale:

https://www.22q.org/

https://www.22qsociety.org/

 

Historier

https://www.youtube.com/watch?v=uw13wVRaGdk

 

Relaterede foreninger i danmark:

http://idf.dk/immunsystemet/immunsygdomme/t-celle-og-kombinerede-t-b-celle-defekter/catch-22-syndrom

https://hjerteforeningen.dk/?s=22q11

http://www.22q11-duplication.dk/