Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Familieweekend 2019

14/09 @ 9:00 - 15/09 @ 13:00

22q11 Danmark holder i år kursus den 14. – 15. september 2019. Kurset har til formål at præsentere den nyeste viden om 22q11 Deletion Syndrome og give forældre og evt. bedsteforældre eller andre redskaber til at forstå vores børns udfordringer og til bedre at kunne hjælpe dem i hverdagen.

TILMELD

Kurset

Vi har igen i år valgt, at præsentere et alsidigt program, der indeholder  forskellige emner, som enten vi i bestyrelsen har fundet interessante og relevante  eller som foreningens medlemmer selv, har haft en ønske om at høre mere om. Indholdet tilgodeser både familier med nydiagnosticerede børn og familier med børn og unge, der har haft diagnosen i flere år.

Et detaljeret program er endnu ikke på plads men indtil videre ser det sådan ud:

Helt for en dag”. Kom og bliv Helten i dit eget liv. – Helteskolen

– Heltetræning for hele familien, både børn og voksne.

Vi byder på Heltetræning for børn 3-6 år og 7 – 12 år

Vi tilbyder Familie Leraning Lab med fokus på dannelsen af barnet og forældrerollen.

Få nuanceret indsigt i jeres relationer og få nye praktiske tilgange til at tage ansvar for at udvikle Jer mod mere positive og energigivende familiesamvær – Målet er at udvikle dig selv og dit barn gennem et dannelsesforløb for hele familien.

https://helteskolen.dk 

Sanse/motoriske problemstillinger børn med 22q11, Børneterapien Gentofte

Vi, fysio- og ergoterapeuter fra Børneterapien Gentofte, vil gerne dele vores erfaring med træning og aktivering af børn med 22q11 deletion – og håber I vil dele jeres viden med os. Vores indfaldsvinkel til barnets deltagelse i fysisk udvikling, sanseoplevelser og øget selvstændighed i hverdagsaktiviteter er leg og aktiviteter tilpasset det enkelte barns alder, udviklingsniveau og familie.

Vi holder et mindre oplæg om de mere generelle sanse/motoriske problemstillinger børn med 22q11 kan have. Som alle andre børn, er børn med 22q11 unikke hver især. Generelt vil det dog for de fleste børn med 22q11DS være aktuelt at komme ind på kommunikation, balance, udholdenhed og sanser – sansemodulations forstyrrelser. Derefter vil vi have en fælles dialog med udveksling af jeres og vores erfaringer, forslag og oplevelser omkring aktivitet, leg og hverdagsliv.

http://boerneterapien.gentofte.dk/da

 

Efterskoler, SDU and andre tilbud for vores unge, Henrik Friss fra Karisefonden

Vi får besøg af Henrik Friis fra Karisefonden. Karisefonden er et helhedspædagogisk, værdibaseret, privat, socialøkonomisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige indlæringsvanskeligheder som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Henrik Friis vil dele ud af hans store erfaring inden for efterskoler, STU og andet relevant for vores unge mennesker. Der vil være god mulighed for diskussion og spørgsmål.

 

Nyt fra 22q11 foreningen

Bestyrelsen vil fortælle om hvad der sker i foreningen, samt vores europæiske netværk.

Her vil der også være mulighed for generel erfarings udveksling.

 

Vi arbejder på at få en eller to indlæg mere på programmet – mere om dette senere.

 

Sted

I år holdes kurset igen på Danhostel Fredericia vandrehjem. I kan se mere om stedet på: https://fredericia-danhostel.dk/

Her er der mulighed for fri afbenyttelse af bowlingbane og svømmehal.

 

Børnepasning

Der vil i år være mulighed for at få passet jeres børn på stedet. Vi har samlet en lille flok børnepassere, der er kvalificerede til at løfte opgaven, og som vil sørge for at jeres børn får et par gode dage, og bliver aktiveret, mens vi forældre deltager i programmets forskellige foredrag.

Børnepasserne er frivillige og skal kunne passe alle børn i en samlet gruppe. Børnepasserne er derfor ikke hjælpere og har ikke mulighed for kun at tage sig af kun ét barn. Hvis I har meget pasningskrævende børn, bør I derfor enten selv arrangere børnepasning eller selv deltage i børnepasningen. Hvis der deltager børnepasser, bedes dette anføres på tilmeldingen.

 

Pris og tilmelding

Pris pr. værelse:                                                         kr. 800

Pris pr. voksen:                                                          kr. 665

Pris pr. barn:                                                              kr. 350

Deltagerafgiften inkluderer undervisning, ophold, forplejning og børnepasning.

Der er plads til 4 personer per værelse med mulighed for en ekstra opredning.

 

Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse, at man er medlem af foreningen. Dette gælder dog ikke eventuelle hjælpere. Indmeldelse kan ske på www.22q11.dk/bliv-medlem

Kontakt Trine Haulrik på (trine.haulrik@22q11.dk), hvis der spørgsmål til indkvarteringen.

 

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte hos jeres respektive kommuner.

TILMELD JER HER

Deadline for tilmelding er fredag den 9. august 2019. Vi vil opfordre jer til at ansøge om støtte til kurset hos jeres kommune allerede nu, da det erfaringsmæssigt tager nogen tid, før kommunen tager stilling til ansøgningen. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

TILMELD JER HER

Hvis der er for mange tilmeldinger, kan vi blive nødt til at begrænse antallet af deltagere. I det tilfælde vil familierne have første prioritet – og vi må så desværre give afslag til fx bedsteforældre. Så skynd jer at søge hos kommunen, så I kan tilmelde jer hurtigst muligt.

Hvis I ikke kan få tilskud fra kommunen, har I mulighed for at søge foreningen om reduceret deltagergebyr. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi kan give tilskud, da det vil afhænge af antallet af ansøgere. For at kunne søge skal I først have søgt jeres hjemkommune om tilskud og  kopi af afslaget skal vedlægges  ansøgningen – ansøgningen kan bare være en email.

Afslag fra kommune og ansøgning om reduceret deltagergebyr sendes til trine.haulrik@22q11.dk. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, vil bestyrelsen tage stilling til, om foreningen har midler til at støtte deltagelse for familier, der ikke opnår støtte fra hjemkommunen.

 

Endeligt program for weekenden vil blive tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb og senest en uge før kurset.

På kurset afholder vi også foreningens årlige generalforsamling. Indkaldelsen fremsendes separat.

Vi håber, at I vil synes, at programmet for weekenden er interessant og at I har lyst til at deltage i weekenden. Vi ved fra de foregående år, at familierne har haft stort udbytte af kurset, og at weekenden har været til stor glæde for både børn og voksne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for 22q11 Danmark

 

Detaljer

Start:
14/09 @ 9:00
Slut:
15/09 @ 13:00
Begivenhed Kategori:

Sted

Danhostel Fredericia
Vestre Ringvej 98
Fredericia, 7000 Danmark
+ Google Map
Hjemmeside:
https://fredericia-danhostel.dk/