Weekendkursus 2016

22q11 Danmark holder i år kursus den 10.-11. september 2016. Formålet med kurset er at opdatere forældre og pårørende med den nyeste viden om 22q11DS og at præsentere forskellige redskaber til bedre at forstå og afhjælpe de udfordringer, som vores børn og unge møder i deres hverdag.

Grundet et turbulent år for bestyrelsen med dobbelt formandsskifte, har vi i år set os nødsaget til at lave nogle ændringer i kurset.

 

Kurset

Kurset vil i år alene strække sig over to dage – i stedet for tre – og derudover har vi desværre måtte erkende, at vi fra bestyrelsens side ikke har mulighed for at arrangere fælles børnepasning, som vi plejer.

Heldigvis har vi dog ikke skulle gå på kompromis med programmet, og vi kan igen i år præsentere et rigtigt spændende program med interessante foredragsholdere fra både ind- og udland. Indholdet tilgodeser både familier med nydiagnosticerede børn og mindre børn og familier med børn og unge, der har haft diagnosen i flere år.

Her en en mere udførlig beskrivelse af programmet.

Kurset er støttet af midler fra handikappuljen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der er med til at gøre det muligt at udbyde denne slags kurser for familier med børn og unge med særlige behov. Der vil dog stadig være en egenbetaling til dækning af de resterende kursusudgifter.

Igen i år holdes kurset på Danhostel Svendborg Vandrehjem. I kan se mere om stedet på http://www.danhostel-svendborg.dk.

 

Børnepasning/ungdomsaktiviteter

Som nævnt tidligere kan vi desværre ikke tilbyde børnepasning ved dette års kursus. I/du er dog meget velkomne til, at tage jeres børn med på kurset, såfremt I/du selv arrangerer pasning, eller at jeres/dit børn er store nok til at passe sig selv under foredragene. I/du kan evt. også arrangere fælles pasning med andre. Foreningen vil som vanligt sørge for, at der er legetøj som børnene kan lege med, samt rum de kan opholde sig i.

 

Pris og tilmelding

Betaling for overnatning vil i år foregå direkte til vandrehjemmet, og man vil derfor også selv skulle booke et værelse, når man tilmelder sig kurset. Læs mere om dette i tilmeldingsblanketten.

Yderligere vil der være et deltagergebyr på 300 kr. pr. voksen, og 150 kr. pr. barn.  Deltagerafgiften inkluderer undervisning og kost.

Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse, at man er medlem af foreningen. Dette gælder dog ikke eventuelle hjælpere/børnepassere. Indmeldelse kan ske på www.22q11.dk/bliv-medlem/.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte hos jeres respektive kommuner. Vi har vedhæftet et brev fra foreningens socialrådgiverkonsulent Anette Winther som et separat dokument (Brev til socialrådgiver 2016 ). Det kan I/du vedlægge ansøgningen. I/du kan også bruge foreningens skabelonforslag til selve ansøgningen og vedlægge kursusprogrammet (Brev til kommunen 2016 ).

Deadline for tilmelding er fredag den 12. august 2016. Vi vil opfordre jer/dig til at ansøge om støtte til kurset hos jeres kommune allerede nu, da det erfaringsmæssigt tager nogen tid, før kommunen tager stilling til ansøgningen. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

I tilmelder jer HER.

Når du tilmelder dig og din familie, skal du bruge det login og password du tidligere har modtaget pr. mail.
Inde på selve tilmeldingsblanketten, vælger du først, hvor mange personer du ønsker at tilmelde (Husk at alle deltagere, skal være medlem af foreningen for at kunne deltage i kurset).  Når du har valgt antal deltagere, vil der komme en liste frem med alle foreningens medlemmer, her udvælges de personer, du ønsker at tilmelde til kurset.

Deltagergebyret er kr. 300 pr. voksen fra 18 år og opefter. og kr. 150 pr. barn eller børnepasser. Børnepasser behøves ikke at være medlem. Opkrævning af gebyr sendes efterfølgende.

Yderligere skal du som nævnt også selv kontakte vandrehjemmet, for at booke værelse, hvis i ønsker at overnatte på kursusstedet. Værelser kan bookes på deres hjemmeside.
Priserne for overnatning lørdag-søndag er:

4 personer inkl. morgenbuffet og linnedpakke med håndklæder kr. 900,-

3 personer inkl. ovenstående kr. 800,-

2 personer inkl. ovenstående kr. 700,-

1 person inkl. ovenstående kr. 650,-  

Ved ankomst fredag tilbyder vandrehjemmet en enhedspris pr. værelse inkl. morgenbuffet på kr. 500,- uanset antal.

 

Hvis I/du ikke kan opnå tilskud fra kommunen, har I/du mulighed for at ansøge foreningen om et reduceret deltagergebyr. Vi kan ikke på forhånd love, at vi kan give tilskud, da det afhænger af antallet af ansøgere. For at kunne søge om reduceret gebyr, skal I/du først have ansøgt jeres/din kommune om tilskud, og efter afslag sende en kopi af afslaget sammen med en ansøgning om reduceret tilskud til foreningen – ansøgningen kan bare være en email.

Afslag fra kommune og ansøgning om reduceret deltagergebyr sendes til trine.haulrik@22q11.dk. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, vil bestyrelsen tage stilling til, om foreningen har midler til at støtte deltagelse for familier, der ikke opnår støtte fra hjemkommunen.

Endeligt program for weekenden vil blive tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb og senest en uge før kurset.

 

Generalforsamling

På kurset afholder vi også foreningens årlige generalforsamling. Indkaldelsen fremsendes separat. Hvis I/du har lyst til, at være med til at præge foreningen fremadrettet er I/du mere end velkommen til at stille op. Vi mangler som minimum et nyt ordinært medlem og en suppleant til bestyrelsen.

Derudover er der flere af bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg, men som gerne modtager genvalg. Endelig håber vi, at flest mulige medlemmer vil møde op og deltage med ideer og input til foreningens arbejde og prioriteringer.

Vi håber, at I/du synes, at programmet for weekenden er interessant og har lyst til at deltage i årets kursus. Vi ved fra de foregående år, at udbyttet af kurset generelt er stort, og at weekenden er til stor glæde for alle.