Familiekursus 2014

Hvert år i September afholder 22q11 foreningen familiekursus.  En tradition som har varet siden opstarten i 2006. Formålet med familiekurset er at give de berørte familier mulighed for at opdatere sig med den nyeste viden på området samt at give mulighed for at lære andre familier at kende.

Vores erfaring er at familierne har stor glæde af vores kurser.  22q11DS er en diagnose med en bred vifte af vidt forskellige vanskeligheder og én endnu ret ukendt diagnose for de fleste.  Familiernes tilbagemeldninger er, at det er af ret stor betydning af få ny viden på området. Ligeledes er det af uvurderlig betydning at lære andre familier at kende samt udveksle erfaringer.

Ved planlægningen af familiekurset lægger vi stor vægt på, at det skal være spændende og udbytterige foredrag samtidig med, at vi forsøger at ramme så bred en gruppe som muligt.  Efter hvert familiekursus evaluerer vi indholdet på årets kursus ved hjælp af spørgeskemaer som familierne udfylder. På den måde kan vi hele tiden udvikle vores programmer således de har så stor relevans som mulig for vores familier.

Er du medlem af foreningen vil du hvert år Ultimo Maj – Primo Juni modtage Invitation til Familiekursus.